Vedecký a organizačný výbor

 

PREZIDENT KONFERENCIE:  RNDr. Beatrix Nováková, MPH

VEDECKÝ VÝBOR

GARANT KONFERENCIE: MUDr. Anežka Imrišková

Členovia vedeckého výboru:
MUDr. Pavol Černák, PhD
MUDr. Henrich Grác
Mgr. Helena Pagáčová
MUDr. Katarína Romsauerová
MUDr. Zdenka Trokanová
Mgr. Mariana Ťapušíková
MUDr. Marek Zelman

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

PREDSEDA: Ing. Silvester Žák, PhD

Členovia organizačného výboru:
Ing. Filip Kmeta
Ing. Alena Kolláriková
Anna Rybárová
Ing. Miroslav Uriča
Zuzana Vargová
Gabriela Vindišová


PARTNERI KONFERENCIE