Fondy EÚ

V Psychiatrickej nemocnici je s podporou Euro fondov v rámci OPŽP-P03-08-5 realizovaná výstavba diela „Inštalácia slnečných kolektorov na predohrev TV“

Začatie : 6/2009
Koniec : 6/2010
Celkova hodnota: 393130,12 €