Kontakt

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA VEĽKÉ ZÁLUŽIE
Rínok 334/48
951 35 Veľké Zálužie

Kontakt na spojovateľku: 037/6548 111

NÁVŠTEVNÉ HODINY:
Pondelok – Piatok:
15,00 – 17,00
Sobota – Nedeľa:
9,00 – 17,00

riaditeľka nemocniceRNDr. Beatrix Nováková, MPHriaditelka@pnvz.sk037/ 6548 911
sekretariát riaditeľkyAnna Rybárovásekretariat@pnvz.sk037/ 6548 911
námestník LPSMUDr. Henrich Gráchenrich.grac@pnvz.sk037/ 6548 300
zástupca námestníka LPS MUDr. Zdenka Trokanová zdenka.trokanova@pnvz.sk037/ 6548 200
námestníčka ošetrovateľstvaMgr. Helena Pagáčováhelena.pagacova@pnvz.sk037/ 6548 902
zástupca námestníčky ošetrovateľstva Mgr. Stanislava Bédiová stanislava.bediova@pnvz.sk037/ 6548 212
námestník EPÚ Ing. Silvester Žák, PhD.silvester.zak@pnvz.sk037/ 6548 901
zástupca námestníka EPÚ Ing. Filip Kmeta filip.kmeta@pnvz.sk037/ 6548 834
námestníčka pre psychologickú starostlivosť Mgr. Mariana Ťapušíkovámariana.tapusikova@pnvz.sk
zástupca námestníčky pre psychologickú starostlivosť Mgr. Martina Klubertovámartina.klubertova@pnvz.sk
I. psychiatrické oddelenieMUDr. Katarína Romsauerovákatarina.romsauerova@pnvz.sk037/ 6548 100
II. psychiatrické oddelenieMUDr. Zdenka Trokanovázdenka.trokanova@pnvz.sk037/ 6548 200
III. psychiatrické oddelenieMUDr. Henrich Gráchenrich.grac@pnvz.sk037/ 6548 300
IV. psychiatrické oddelenieMUDr. Miroslav Masarykmiroslav.masaryk@pnvz.sk037/ 6548 400
Fyziatricko rehabilitačná časť II. psych. oddelenie MUDr. Jana Pleidelovájana.pleidelova@pnvz.sk037/ 6548 510
Marián Malagyimarian.malagyi@pnvz.sk037/ 6548 502
Fax037/ 6548 927