Štruktúra oddelení

I. psychiatrické oddelenie
Primár – MUDr. Katarína Romsauerová
Počet lôžok – 106
Typ oddelenia – koedukované (zmiešané)

II. psychiatrické oddelenie
Primár – MUDr. Zdenka Trokanová
Počet lôžok – 92
Typ oddelenia – ženské

III. psychiatrické oddelenie
Primár – MUDr. Henrich Grác
Počet lôžok – 106
Typ oddelenia – mužské

IV. psychiatrické oddelenie
Primár – MUDr. Anežka Imrišková
Počet lôžok – 106
Typ oddelenia – koedukované (zmiešané)

Fyziatricko rehabilitačná časť II. psych. oddelenie
MUDr. Jana Pleidelová – lekár
Marián Malagyi – vedúci manažér FRC
Mgr. Mariana Ťapušíková – vedúci psychológ I.
Mgr. Jolana Múdra – vedúci psychológ II.
Typ oddelenia – nelôžkové

Všetky lôžkové oddelenia sú poskytovaním odbornej starostlivosti rovnocenné, diferencované sú len rajonizačne.

 

LÔŽKOVÉ ODDELENIA NEMOCNICE SÚ ROZDELENÉ NA 3 STANICE:

SANATÓRNA ČASŤ – stanica 1
je určená pre liečebno-preventívnu starostlivosť pacientov s menej závažnými duševnými poruchami, psychoreaktívnymi stavmi, všetkými druhmi závislostí, taktiež psychózy v kompenzovanom stave zaradené do psychoterapie, depresie, diagnostické pobyty a podobne.

OTVORENÁ ČASŤ – stanica 2
liečime na nej pacientov, ktorí nezvládajú nároky psychoterapie a sú zaraďovaní do iných rehabilitačných aktivít (ergoterapia, kultúra a pod.). Ide o pacientov s defektnými psychózami, degradovaných či praedementných závislostí, epileptické komplikácie a závažné poruchy osobnosti.

AKÚTNE ODDELENIE – stanica 3
zriadené pre floridné psychózy, organické poruchy správania a mentálne retardácie ťažšieho stupňa, ktorých stav si vyžaduje trvalé monitorovanie. Toto nám zabezpečuje i kamerový bezpečnostný systém. Na týchto úsekoch sú pacienti bazálne rehabilitovaní personálom oddelenia.

 

FYZIATRICKO REHABILITAČNÁ ČASŤ II. PSYCH. ODDELENIE

Pacienti sú z lôžkových oddelení indikovaní do jednotlivých rehabilitačných a psychoterapeutických programov. Najpočetnejšiu skupinu na FRČ tvoria pacienti zaraďovaní do pracovnej terapie, ktorá sa realizuje v ergoterapeutických priestoroch. Populárnou aktivitou sú kultúrno-rekreačné programy, ktoré okrem edukačnej činnosti využívajú aj skupinové techniky. Najnáročnejším programom pre neurotických a psychotických pacientov je skupinová psychoterapia. Programy jednotlivých skupín sú štruktúrované, vedené vyškoleným psychoterapeutickým tímom, psychológom a koterapeutom. Pri somatických, prevážne vertebrogénnych ťažkostiach sú pacienti indikovaní na LTV a fyzikálnu terapiu. K priestorom FRČ patrí aj kultúrna hala, športový areál, volejbalové ihrisko, tenisové kurty, posilňovňa a knižnica. Súčasťou FRČ je aj PSYCHOLOGICKÉ LABORATÓRIUM. Psychológovia sú priestorovo situovaní na jednotlivé oddelenia, kde výraznou mierou participujú na jednej z tímovo vedených skupinových psychoterapií. Psychodiagnostická práca psychológov je centralizovaná, lekármi požadované psychologické vyšetrenia s príslušnou klinickou otázkou sú evidované psychologickou laborantkou a distribuované podľa rozhodnutia vedúcej psychologičky jednotlivým psychológom.