Liečba

V súčasnosti stále prevláda medzi ľuďmi mnoho skreslených názorov na duševné choroby. Napriek dostupným informáciám sa nezriedka môžeme stretnúť s vierou v rôzne mýty a nepravdy, týkajúce sa duševných chorôb. V pozadí týchto predsudkov stojí často neznalosť a strach z duševného ochorenia, ale i duševne chorého človeka. Nezriedka by sme sa mohli stretnúť aj s mylným názorom, že väčšinu duševných ochorení nie je možné liečiť, čo nie je pravda. Vhodne nastavenou liečbou je možné pacienta prinavrátiť plnohodnotne do života, prípadne je možné jeho stav aspoň výrazne zlepšiť.

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie prevádzkuje ústavnu zdravotnú starostlivosť v odboroch psychiatria, gerontopsychiatria a medicína drogových závislostí. Nemocnica realizuje liečbu komplexného rozsahu psychiatrických diagnóz:

– psychoreaktívne stavy
– depresie
– poruchy osobnosti
– duševné choroby
– závislosti

Na nemocničnú liečbu sú prijímaní pacienti všetkých zdravotných poisťovní na základe odporučenia ambulantných psychiatrov.

ŠPECIFIKÁ NEMOCNICE:

 • liečba najmodernejšími psychofarmakami
 • 30 ročná tradícia systematickej komunitnej a skupinovej psychoterapie neuróz, psychóz a závislostí
 • liečba gamblingu (patologické hráčstvo) a KBT depresii
 • rehabilitačné oddelenie: zabezpečuje kultúrno-rekreačné programy, športové aktivity, fyzikálnu terapiu, ergoterapiu a arteterapiu
 • možnosti nadštandardného ubytovania
 • edukačné programy pre príbuzných
 • kluby abstinentov
 • doliečovacie pobyty závislých pacientov

SLUŽBY PRE PACIENTOV:

 • pánske a dámske kaderníctvo, masáže, pedikúra
 • bufet, automaty na kávu priamo na lôžkových oddeleniach
 • internet, telefónne automaty
 • posilňovňa
 • knižnica
 • pranie osobného prádla, zapožičanie žehličky a fénu
 • spoločenské miestnosti s TV, videom a DVD prehrávačmi
 • možnosti nadštandardného ubytovania v izbách s vlastným sociálnym zariadením, televízorom a prístupom na internet
 • parkovanie v uzamknutom priestore parkoviska
 • výlety do Nitry a okolia
 • spoločenské podujatia (tanečné zábavy, maškarný ples, Katarínska zábava, športové hry a pod.)