Kariéra

Riaditeľka Psychiatrickej nemocnice Veľké Zálužie vyhlasuje konkurz na pozíciu

VEDÚCA SESTRA

Požiadavky:
Kvalifikačné predpoklady : (v uvedenom rozsahu splnené najneskôr do 31. 12. 2020)

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore Ošetrovateľstvo
 • Špecializácia v odbore ošetrovatel’ská starostlivost’ v psychiatrii
 • Špecializácia v odbore zdravotnícky manažment a financovanie

Prax:
Odborná prax minimálne 3 roky
Prax na riadiacej pozícii vítaná
Morálna bezúhonnosť
Základná zložka mzdy: 1 000,00  –  1 200,00 €

Prihlášky s profesijným životopisom zasielajte na adresu :
Psychiatrická nemocnica Vel’ké Zálužie,
Rinok 334148,
95135 Vel’ké Zálužie
alebo elektronicky sekretariat@pnvz.sk
Informácie na telefónnom čísle  0376548814

Zamestnanecké výhody a benefity

 • nadštandardné platové podmienky
 • nadštandardná podpora vzdelávania a odborného rozvoja zamestnanca,
 • benefity zo sociálneho fondu:
  • príspevok na regeneráciu resp. rekondičný pobyt
  • príspevok na kultúrne podujatia
  • príspevok na dopravu do zamestnania
  • príspevok na závodné stravovanie
 • príspevok do doplnkového dôchodkového sporenia
 • podniková chata na rekreačné účely
 • režimové priznávanie 13. a 14. platu
 • pracovný čas 37,5 hodín týždenne
 • a iné sociálne výhody

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie vyhlasuje konkurz na pozíciu

SESTRA

Druh pracovného pomeru
trvalý pracovný pomer

Termín nástupu
Ihneď alebo podľa dohody

Požadované vzdelanie

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo (Mgr.)
 • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ošetrovateľstvo  (Bc.)
 • Stredná zdravotnícka škola v odbore sestra
 • Špecializácia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, alebo iné, výhodou

Počet rokov praxe
Absolvent, prax výhodou

Pracovné podmienky

 • Práca na zmeny : nepretržitý pracovný režim
 • Možnosť práce v dennom režime

Osobné predpoklady a zručnosti

 • morálna bezúhonnosť
 • základná počítačová gramotnosť
 • komunikačné zručnosti
 • lojálnosť
 • základná zložka mzdy: 850,00  –  1 100,00 €

Zamestnanecké výhody a benefity

 • nadštandardné platové podmienky
 • nadštandardná podpora vzdelávania a odborného rozvoja zamestnanca,
 • benefity zo sociálneho fondu:
  • príspevok na regeneráciu resp. rekondičný pobyt
  • príspevok na kultúrne podujatia
  • príspevok na dopravu do zamestnania
  • príspevok na závodné stravovanie
 • príspevok do doplnkového dôchodkového sporenia
 • podniková chata na rekreačné účely
 • režimové priznávanie 13. a 14. platu
 • pracovný čas 37,5 hodín týždenne
 • a iné sociálne výhody

Kontaktné údaje
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 951 35  Veľké Zálužie
Kontaktná osoba : Gabriela Antlová , e-mail: gabriela.antlova@pnvz.sk,
tel. : +421 37 6548 814

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie vyhlasuje konkurz na pozíciu

 • LEKÁR SO ŠPECIALIZÁCIOU PSYCHIATRIA

 • LEKÁR BEZ ŠPECIALIZÁCIE

Druh pracovného pomeru
trvalý pracovný pomer

Termín nástupu
ihneď

Požadované vzdelanie
VŠ II. stupňa , odbor všeobecné lekárstvo,
Špecializácia v odbore psychiatria vítaná 

Počet rokov praxe
bez podmienok, vhodná aj pre absolventov

Osobné predpoklady a zručnosti

 • morálna bezúhonnosť
 • základná počítačová gramotnosť
 • komunikačné zručnosti
 • lojálnosť
 • základná zložka mzdy: 1 193,00 – 2 195,00 €

Zamestnanecké výhody a benefity

 • nadštandardné platové podmienky
 • nadštandardná podpora vzdelávania a odborného rozvoja zamestnanca,
 • benefity zo sociálneho fondu:
  • príspevok na regeneráciu resp. rekondičný pobyt 150 € na rok
  • príspevok na kultúrne podujatia 30€ na rok
  • príspevok na dopravu do zamestnania
  • príspevok na závodné stravovanie
 • príspevok do doplnkového dôchodkového sporenia
 • podniková chata na rekreačné účely
 • možnosť 13. a 14. platu
 • pracovný čas 37,5 hodín týždenne
 • a iné sociálne výhody

Kontaktné údaje
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 951 35  Veľké Zálužie
Kontaktná osoba : Gabriela Antlová , e-mail: gabriela.antlova@pnvz.sk,
tel. : +421 37 6548 814

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie prijme do pracovného pomeru pracovníkov na nasledovné pracovné pozície:

KUCHÁR/KUCHÁRKA

 

Základná zložka mzdy:

Pre pozíciu kuchár/kuchárka od 600,00 €.
Ďalšie zložky mzdy, priznávanie odmien, 13. a14. platu, nadštandardné príplatky a iné benefity ako príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok na rekreáciu, kultúru a dopravu.

Prihlášky s profesijným životopisom zasielajte na adresu:

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 951 35  Veľké Zálužie
alebo elektronicky:
e-mail: sekretariat@pnvz.sk
tel. : +421 37 6548 814

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie prijme do pracovného pomeru pracovníkov na nasledovné pracovné pozície:

POMOCNÁ SILA DO KUCHYNE

Základná zložka mzdy:

Pre pozíciu pomocná sila do kuchyne od 520,00 €.
Ďalšie zložky mzdy, priznávanie odmien, 13. a14. platu, nadštandardné príplatky a iné benefity ako príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok na rekreáciu, kultúru a dopravu.

Prihlášky s profesijným životopisom zasielajte na adresu:

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 951 35  Veľké Zálužie
alebo elektronicky:
e-mail: sekretariat@pnvz.sk
tel. : +421 37 6548 814

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie prijme do pracovného pomeru pracovníkov na nasledovné pracovné pozície:

UPRATOVAČKA

 

Základná zložka mzdy:

Pre pozíciu upratovačka od 520,00 €.
Ďalšie zložky mzdy, priznávanie odmien, 13. a14. platu, nadštandardné príplatky a iné benefity ako príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok na rekreáciu, kultúru a dopravu.

Prihlášky s profesijným životopisom zasielajte na adresu:

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 951 35  Veľké Zálužie
alebo elektronicky:
e-mail: sekretariat@pnvz.sk
tel. : +421 37 6548 814

POZNÁMKA:
Vaše žiadosti o zamestnanie môžeme evidovať, iba ak nám spoločne so žiadosťou o prijatie do zamestnania pošlete aj súhlas so spracovaním osobných údajov.  <Súhlas [PDF]>.
Bez tohto súhlasu nebude možno vašu žiadosť evidovať a bude skartovaná!
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Informácia pre dotknuté osoby  <Informacia [PDF] > a vaše práva, ktoré máte pri spracovaní osobných údajov pre účel žiadosti o zamestnanie. <Práva [PDF]>