Kariéra

Druh pracovného pomeru
trvalý pracovný pomer

Termín nástupu
ihneď

Požadované vzdelanie
VŠ II. stupňa , odbor všeobecné lekárstvo,

Špecializácia v odbore psychiatria vítaná 

Počet rokov praxe
bez podmienok, vhodná aj pre absolventov

Osobné predpoklady a zručnosti

 • morálna bezúhonnosť
 • základná počítačová gramotnosť
 • komunikačné zručnosti
 • lojálnosť

základná zložka mzdy:

 • Lekár so špecializáciou v odbore psychiatria: od 3027,50 Eur
 • Lekár bez špecializácie v odbore psychiatria: 1816,50 Eur

Zamestnanecké výhody a benefity

 • MOŽNOSŤ UBYTOVANIA
 • nadštandardné platové podmienky
 • nadštandardná podpora vzdelávania a odborného rozvoja zamestnanca,
 • benefity zo sociálneho fondu:
  • náborový príspevok: 3.000,00 €
  • príspevok na regeneráciu resp. rekondičný pobyt : 200,00 €
  • príspevok na kultúrne podujatia: 30,00 €
  • príspevok na dopravu do zamestnania: 3,00 €/mesačne
  • príspevok na závodné stravovanie
 • príspevok do doplnkového dôchodkového sporenia : 3% z hrubej mzdy
 • podniková chata na rekreačné účely
 • možnosť 13. a 14. platu
 • pracovný čas 37,5 hodín týždenne
 • a iné sociálne výhody

Kontaktné údaje: Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 95135 Veľké Zálužie
Kontaktná osoba:
Darina Sabová, e-mail: darina.sabova@pnvz.sk

tel. : +421 37 6548 814

Dátum nástupu: 1.11.2023

Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu – počet mesiacov : 12

Základná zložka mzdy ( v hrubom): 2800,00 Eur za mesiac

Náplň práce:
–  riadenie, plánovanie, organizovanie a kontrolovanie plnenia cieľov na úseku ošetrovateľstva

–  spolupracovanie pri zabezpečovaní personálneho a materiálno-technického vybavenia pracoviska
–  kontrolovanie rozpisov služieb na oddeleniach a plán dovoleniek
–  kontrolovanie a metodické usmerňovanie vedenia zdravotnej dokumentácie v rozsahu ošetr. starostlivosti
–  zabezpečovanie vzdelávania na  úseku ošetrovateľstva
–  realizovanie porád vedúcich sestier

Pracovné podmienky: pracovný čas: od 7,00 h do 15,00 h

práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo

Ďalšie požiadavky: odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

Dĺžka praxe: 5 rokov vo vedúcej pozícii

Ponúkané výhody:
– ďalšie zložky mzdy: osobné ohodnotenie a príplatok za riadenie
– priznávanie 13. a 14. platu
– príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie – 3% z hrubej mzdy

Benefity zo sociálneho fondu:
– príspevok na rekreáciu vo výške 200,00 Eur
– príspevok na kultúru vo výške 30,00 Eur
– príspevok na obedy, na dopravu do zamestnania
– odmena pri výročí 50. a 60. roku veku
– odmeny pre darcov krvi

Kontaktné údaje: Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 95135 Veľké Zálužie
Kontaktná osoba:
Darina Sabová, e-mail: darina.sabova@pnvz.sk

tel. : +421 37 6548 814

Dátum nástupu: 1.11.2023

Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu – počet mesiacov: 12

Základná zložka mzdy ( v hrubom): 1300,00 Eur za mesiac

Náplň práce: – vedenie podvojného účtovníctva nemocnice
– vykonávanie bezhotovostného platobného styku
– agenda štátnej pokladnice
– zostavovanie účtovných a finančných výkazov
– zabezpečovanie priebehu konsolidácie
– zostavovanie podľa potreby mesačných výkazov k DPH, daňových priznaní pre zrážkovú daň, ročných daňových priznaní
– spracovávanie ročnej účtovnej závierky
– príprava podkladov pre rozpočet, sledovanie jeho čerpania, vykonávanie presunov a úprav
– príprava podkladov pre plán činnosti nemocnice
– vykonávanie hlásenia podľa požiadaviek MZ SR a požiadaviek nadriadeného

Pracovné podmienky: pracovný čas: od 7,00 h do 15,00 h

práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Požadované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore obchodná akadémia

Vysokoškolské vzdelanie prvého resp. druhého stupňa v ekonomickom odbore

Dĺžka praxe: aspoň 5 rokov

Počítače: Microsoft Excel – pokročilá
                   Microsoft Word – pokročilá

Ponúkané výhody:
– ďalšie zložky mzdy: osobné ohodnotenie po skúšobnej dobe
– priznávanie 13. a 14. platu
– príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie – 3% z hrubej mzdy

Benefity zo sociálneho fondu:
– príspevok na rekreáciu vo výške 200,00 Eur
– príspevok na kultúru vo výške 30,00 Eur
– príspevok na obedy, na dopravu do zamestnania
– odmena pri výročí 50. a 60. roku veku
– odmeny pre darcov krvi

Kontaktné údaje: Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 95135 Veľké Zálužie
Kontaktná osoba:
Darina Sabová, e-mail: darina.sabova@pnvz.sk

tel. : +421 37 6548 814

Druh pracovného pomeru
trvalý pracovný pomer

Termín nástupu
Ihneď alebo podľa dohody

Základná zložka mzdy:  od 1211,00 Eur

Požadované vzdelanie

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo (Mgr.)
 • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ošetrovateľstvo  (Bc.)
 • Stredná zdravotnícka škola v odbore sestra
 • Špecializácia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, alebo iné, výhodou

Počet rokov praxe
Absolvent, prax výhodou

Pracovné podmienky

 • Práca na zmeny : nepretržitý pracovný režim
 • Možnosť práce v dennom režime

Osobné predpoklady a zručnosti

 • morálna bezúhonnosť
 • základná počítačová gramotnosť
 • komunikačné zručnosti
 • lojálnosť
 • základná zložka mzdy:  1010,00 € – 1080,00 €

Zamestnanecké výhody a benefity

 • nadštandardné platové podmienky
 • nadštandardná podpora vzdelávania a odborného rozvoja zamestnanca,
 • benefity zo sociálneho fondu:
  • náborový príspevok: 1000,00 €
  • príspevok na regeneráciu resp. rekondičný pobyt : 200,00 €
  • príspevok na kultúrne podujatia: 30,00 €
  • príspevok na dopravu do zamestnania: 3,00 €/mesačne
  • príspevok na závodné stravovanie
 • príspevok do doplnkového dôchodkového sporenia: 3% z hrubej mzdy
 • podniková chata na rekreačné účely
 • režimové priznávanie 13. a 14. platu
 • pracovný čas 37,5 hodín týždenne
 • a iné sociálne výhody

Kontaktné údaje: Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 95135 Veľké Zálužie
Kontaktná osoba: Darina Sabová, e-mail: darina.sabova@pnvz.sk

tel. : +421 37 6548 814

Dátum nástupu: ihneď

Pracovný a mimopracovný pomer: zastupovanie počas PN

Základná zložka mzdy ( v hrubom): 700,00 Eur za mesiac

Náplň práce: pomocné práce v kuchyni nemocnice

Pracovné miesto vhodné aj pre: absolventa

Pracovné podmienky: pracovný čas: od 6,00h do 18,00 h
Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Požadované vzdelanie: základné vzdelanie

Dĺžka praxe: bez požiadavky na odbornú prax

Ponúkané výhody:
– priznávanie 13. a 14. platu
– príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie – 3% z hrubej mzdy

Benefity zo sociálneho fondu:
– príspevok na rekreáciu vo výške 200,00 Eur
– príspevok na kultúru vo výške 30,00 Eur
– príspevok na obedy, na dopravu do zamestnania
– odmena pri výročí 50. a 60. roku veku
– odmeny pre darcov krvi

Kontaktné údaje:  Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 95135 Veľké Zálužie
Kontaktná osoba: Darina Sabová, e-mail: darina.sabova@pnvz.sk

tel. : +421 37 6548 814

POZNÁMKA:
Vaše žiadosti o zamestnanie môžeme evidovať, iba ak nám spoločne so žiadosťou o prijatie do zamestnania pošlete aj súhlas so spracovaním osobných údajov.  <Súhlas [PDF]>.
Bez tohto súhlasu nebude možno vašu žiadosť evidovať a bude skartovaná!
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Informácia pre dotknuté osoby a vaše práva, ktoré máte pri spracovaní osobných údajov pre účel žiadosti o zamestnanie.