Nemocnica na základe uznesenia vlády o vyhlásení Núdzového stavu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pristupuje k ráznym opatreniam na zabránenie šírenia vírusu  COVID-19. Tieto opatrenia sa prijímajú v záujme  ochrany zdravia pacientov, personálu a ostatných osôb, ktoré majú kontakt s prostredím a osobami v Psychiatrickej nemocnici Veľké Zálužie.   
Až do odvolania platí:
  • Zákaz návštev, ktorý je rozšírený na úplný zákaz kontaktu pacienta a návštevy na vstupnej bráne do areálu nemocnice.
  • Zákaz odovzdávania a  preberania akýchkoľvek predmetov, oblečenia, peňazí, stravy či hygienických potrieb  v taškách, alebo osobitne na vstupnej bráne do areálu nemocnice.
Ďakujeme, že dodržiavate tieto opatrenia !!

Na prekonanie týchto sťažených podmienok je možné poslať pacientom poštovou poukážkou alebo na účet nemocnice peniaze, za ktoré si môžu prostredníctvom  nákupcu alebo priamo v nemocničnom bufete zakúpiť potraviny, maškrty  alebo tekutiny, resp. prostredníctvom nákupcu aj cigarety.  Peniaze posielajte na č. účtu : SK81 6500 0000 0000 2026 3748, ako Variabilný symbol : uveďte dátum narodenia pacienta a do Poznámky uveďte meno pacienta  a oddelenie.

Vzhľadom na stabilizáciu stavu ohľadom šírenia pandémie COVID19 nemocnica prijíma pacientov cestou ambulantných psychiatrov, ktorí boli o prijímaní pacientov vopred informovaní.

Pre informácie o zdravotnom stave pacientov, či o podrobnostiach prijatých opatrení v nemocnici, ako aj o možnostiach príjmu v tejto mimoriadnej situácii volajte na tel. čísla primárov(ky) oddelení, alebo spojovateľku, ktorá vás bude priamo informovať o opatreniach alebo pre informácie o zdravotnom stave či možnostiach príjmu pacientov vás prepojí na daný primariát. Tieto čísla nájdete v sekcii KONTAKTY.

Nezabudnite !

Pokiaľ to ambulancia vášho lekára umožňuje využite elektronické predpisovanie liekov.

Je dôležité uvádzať vždy pravdivé a úplné informácie o vašom zdravotnom stave, cestovateľskej anamnéze a ostatných sociálnych kontaktoch, aby sa predišlo šíreniu akéhokoľvek nákazlivého ochorenia a ohrozeniu ostatných navôkol, vrátane ošetrujúceho personálu.

V prípade respiračného ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavičnosť, slabosť, únava) Vás žiadame, aby ste nechodili do Psychiatrickej nemocnice ale telefonicky kontaktujte svojho lekára a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre – 0948 495 915.

BIELA KNIHA PSYCHIATRICKEJ NEMOCNICE VEĽKÉ ZÁLUŽIE

Čo sa v našej nemocnici zmenilo…

Nová služba eRecept od VšZP

Elektronický recept je dostupný pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS) a prináša im reálny benefit elektronizácie zdravotníctva.
V rámci eRecept-u získa PZS informáciu, či je pacient poistený vo VšZP, a či má nárok na odkladnú zdravotnú starostlivosť. Služby, ktoré eRecept prináša, umožnia VšZP aktívne zapojiť pacienta do procesu liečby a kontroly používania liekov.
Čítaj viac.

60. výročie založenia nemocnice

„PSYCHIATRIA  VČERA  A DNES“   slávnostná vedecko-pracovná konferencia

Všeobecné informácie
Vedecký a organizačný výbor
Program konferencie
Registrácia

Návštevné hodiny

Pondelok – Piatok:
15,00 – 17,00
Sobota – Nedeľa:
9,00 – 17,00

Pinelové hry

19.9.2018 Psychiatrická nemocnica VeI’ké Zálužie

Program podujatia
Konečné umiestnenie Pinelove hry 2018

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA
VEĽKÉ ZÁLUŽIE

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Kontakt na spojovateľku: 037/6548 111

PONUKA VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST

VEDÚCA SESTRA
LEKÁR SO ŠPECIALIZÁCIOU PSYCHIATRA
PRAKTICKÁ SESTRA

Viac informácií

ŠTRUKTÚRA NEMOCNICE

.