Slide

OZNAM!

Povolenie návštev!

Vedenie nemocnice oznamuje, že návštevy pacientov sú od 4. 5. 2022
opät‘ povolené.

   Návštevné hodiny:
 – utorok: 15,00 h – 17,00 h
– streda: 15.00 h – 17.00 h
– štvrtok: 15,00 h – 17,00 h
– sobota: 14.00 h – 17.00 h
– nedeľa: 14.00 h – 17.00 h
Podl’a vyhlášky ÚVZ SR zo dňa 20. 4. 2022 je každý návštevník zdravotníckeho zariadenia povinný mať v celom areáli počas kontaktu s pacientami a personálom prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.
Prosíme o rešpektovanie daných epidemiologických opatrení, v opačnom prípade bude návšteva vykázaná z areálu nemocnice !
Ruší sa možnosť odovzdania akýchkol’vek predmetov, oblečenia, peňazí, stravy či hygienických potrieb na vstupnej bráne do areálu nemocnice.

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA
VEĽKÉ ZÁLUŽIE

BIELA KNIHA PSYCHIATRICKEJ NEMOCNICE VEĽKÉ ZÁLUŽIE

Čo sa v našej nemocnici zmenilo…

Nová služba eRecept od VšZP

Elektronický recept je dostupný pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS) a prináša im reálny benefit elektronizácie zdravotníctva.
V rámci eRecept-u získa PZS informáciu, či je pacient poistený vo VšZP, a či má nárok na odkladnú zdravotnú starostlivosť. Služby, ktoré eRecept prináša, umožnia VšZP aktívne zapojiť pacienta do procesu liečby a kontroly používania liekov.
Čítaj viac.

60. výročie založenia nemocnice

„PSYCHIATRIA  VČERA  A DNES“   slávnostná vedecko-pracovná konferencia

Všeobecné informácie
Vedecký a organizačný výbor
Program konferencie
Registrácia

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

KONTAKT NA SPOJOVATEĽKU: 037/6548 111

 

Kontakt

PONUKA VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST

VEDÚCA SESTRA
LEKÁR SO ŠPECIALIZÁCIOU PSYCHIATRA
PRAKTICKÁ SESTRA

Viac informácií

ŠTRUKTÚRA NEMOCNICE

.