Slide

Na základe karanténnych opatrení sú od 15. 3. 2023 až do odvolania

zakázané návštevy

na celom IV. psychiatrickom oddelení.

Z tohto dôvodu sa pre pacientov z uvedených oddelení , ktoré sú v karanténe, až do odvolania zavádza možnosť odovzdania akýchkoľvek predmetov, oblečenia, peňazí, stravy či hygienických potrieb  v taškách, alebo osobitne na vstupnej bráne  do areálu nemocnice. 
Tieto veci prevezme naša služba na bráne a uloží  do miestnosti na to určenej. Pacientom ich vyzdvihne v určitých intervaloch personál oddelenia. Nie okamžite !

Pre ostatné oddelenia sú návštevy povolené!

Návštevné hodiny:

streda:           15.00 h – 17.00 h
sobota:          14.00 h – 17.00 h
nedeľa:         14.00 h – 17.00 h

Podľa vyhlášky ÚVZ SR zo dňa 20. 4. 2022 je každý návštevník zdravotníckeho zariadenia povinný mať v celom areáli počas kontaktu s pacientami a personálom prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.
PROSÍME o rešpektovanie vydaných epidemiologických  opatrení  zverejnených pri vstupe do areálu nemocnice a o dodržanie času vyhradených pre návštevy. Inak môže byť návšteva vykázaná z areálu nemocnice.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA
VEĽKÉ ZÁLUŽIE

BIELA KNIHA PSYCHIATRICKEJ NEMOCNICE VEĽKÉ ZÁLUŽIE

Čo sa v našej nemocnici zmenilo…

Nová služba eRecept od VšZP

Elektronický recept je dostupný pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS) a prináša im reálny benefit elektronizácie zdravotníctva.
V rámci eRecept-u získa PZS informáciu, či je pacient poistený vo VšZP, a či má nárok na odkladnú zdravotnú starostlivosť. Služby, ktoré eRecept prináša, umožnia VšZP aktívne zapojiť pacienta do procesu liečby a kontroly používania liekov.
Čítaj viac.

60. výročie založenia nemocnice

„PSYCHIATRIA  VČERA  A DNES“
slávnostná vedecko-pracovná konferencia

Všeobecné informácie
Vedecký a organizačný výbor
Program konferencie

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

KONTAKT NA SPOJOVATEĽKU: 037/6548 111

 

Kontakt

PONUKA VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST

LEKÁR SO ŠPECIALIZÁCIOU PSYCHIATRA
KLINICKÝ PSYCHOLÓG
SESTRA

Viac informácií

ŠTRUKTÚRA NEMOCNICE

.