Slide

Na základe „Usmernenia k návštevám pacientov hospitalizovaných v ústavných zdravotníckych zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19 “ verzia 1 vydaného Sekciou zdravia MZ SR 15.5.2021 a na základe rozhodnutia vedenia Psychiatrickej nemocnice Veľké Zálužie zo dňa 18.5.2021 je od 20.5.2021:

Zákaz návštev zrušený !

Návštevy budú umožnené pri dodržaní zvýšených hygienických opatrení za týchto podmienok:
     1. Návštevy sú povolené len v exteriéri, platí zákaz vstupovať do akejkoľvek budovy v areáli nemocnice.
     2. Návštevy pacientov z akútnych oddelení sú možné len po dohode s primárom oddelenia.
     3. K jednému pacientovi je povolený vstup len dvom osobám + (deti do 16 rokov). Zaočkovaní podľa bodu 4c. a 4d. môžu vstupovať do areálu bez obmedzenia počtu.
     4. Vstup bude umožnený len osobám s :
a. PCR testom nie starším ako 72 hodín,
b. antigénovým testom nie starším ako 24 hodín,
c. zaočkovaným osobám , prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti ubehlo viac ako 4 týždne,
d. zaočkovaným osobám druhou dávkou MRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní.
e. zaočkovaným osobám vakcínou od Johnson&Johnson a od tejto udalosti ubehlo viac ako 3 týždne
f. potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
a po vyplnení, podpísaní a odovzdaní dotazníka , ktorý bude dostupný pri vstupe do nemocnice, alebo si ho môžete stiahnuť tu: dotazník na stiahnutie.

Pri kontrole predložených testov alebo očkovania sa bude od návštevy vyžadovať aj identifikačný doklad. Bez predloženia tohto dokladu nebude osoba do areálu nemocnice vpustená.
     5. Návštevy sú: pracovné dni od 15:00 – 17:00
                                  víkendy a sviatky 13:00 – 17:00

ŽIADAME  vás o dodržovanie hygienických opatrení  zverejnených pri vstupe do areálu nemocnice a o dodržanie času vyhradených pre návštevy.

Zákaz poskytovania priepustiek a vychádzok zostáva aj naďalej v platnosti až do odvolania.

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA
VEĽKÉ ZÁLUŽIE

BIELA KNIHA PSYCHIATRICKEJ NEMOCNICE VEĽKÉ ZÁLUŽIE

Čo sa v našej nemocnici zmenilo…

Nová služba eRecept od VšZP

Elektronický recept je dostupný pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS) a prináša im reálny benefit elektronizácie zdravotníctva.
V rámci eRecept-u získa PZS informáciu, či je pacient poistený vo VšZP, a či má nárok na odkladnú zdravotnú starostlivosť. Služby, ktoré eRecept prináša, umožnia VšZP aktívne zapojiť pacienta do procesu liečby a kontroly používania liekov.
Čítaj viac.

60. výročie založenia nemocnice

“PSYCHIATRIA  VČERA  A DNES”   slávnostná vedecko-pracovná konferencia

Všeobecné informácie
Vedecký a organizačný výbor
Program konferencie
Registrácia

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

KONTAKT NA SPOJOVATEĽKU: 037/6548 111

 

Kontakt

PONUKA VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST

VEDÚCA SESTRA
LEKÁR SO ŠPECIALIZÁCIOU PSYCHIATRA
PRAKTICKÁ SESTRA

Viac informácií

ŠTRUKTÚRA NEMOCNICE

.