Počas pandémie COVID-19 zdravotnícke zariadenia aplikujú reštrikčné opatrenia v oblasti sprievodu a návštev príbuzných pacientov a iných osôb s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu rozhodnutím MZ SR a na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva č. OLP/4593/2020 :
sa s účinnosťou od 3.6.2020 povoľujú návštevy pacientov!

Z pretrvávajúcej potreby dodržiavania epidemiologických opatrení aj na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva č. OLP/4593/2020 budú návštevy od 4.6.2020 organizované podľa týchto opatrení.

1/ Návštevy sú povolené :
– v pracovných dňoch v čase od  : 15:00 – 17:00
– cez víkendy a sviatky v čase od : 09:00 – 17:00

2/ Vstup do areálu bude povolený :
– len dvom osobám.
– osoby musia mať rúško, alebo iné vhodné prekrytie dýchacích ciest, ktoré musia používať v areáli nemocnice podľa platných epidemiologických nariadení.
– Pri vstupe do areálu je návšteva povinná si dezinfikovať ruky.
– V prípade prejavu respiračného ochorenia alebo dýchavičnosti nebude návšteva do areálu vpustená

3/ Návštevy na izbách sú zakázané.
4/ Návštevy sa nahlásia na vrátnici a bude im zmeraná telesná teplota.
5/ Návštevy budú povinné sa nahlásiť na vrátnici aj pri odchode z areálu.
6/ Žiadame návštevy, aby pri vstupe do areálu strpeli zdržanie, ktoré môže nastať pri väčšom počte návštev. Ďakujeme!
7/ Žiadame návštevy , aby  informovali pacientov za ktorými prišli, že aj oni majú povinnosť nahlásiť vašu návštevu zdravotníckemu personálu.

Od 4.6.2020 sa povoľuje aj vpustenie osobných vecí pacientom od príbuzných a známych( tašky, balíky , …) a riadi sa postupmi, ktoré v nemocnici platili pred vypuknutím koronakrízy.

Ďakujeme, že dodržiavate tieto opatrenia !!

Aj naďalej je možné poslať pacientom poštovou poukážkou alebo na účet nemocnice peniaze, za ktoré si môžu prostredníctvom  nákupcu alebo priamo v nemocničnom bufete zakúpiť potraviny, maškrty  alebo tekutiny, resp. prostredníctvom nákupcu aj cigarety.  Peniaze posielajte na č. účtu : SK81 6500 0000 0000 2026 3748, ako Variabilný symbol : uveďte dátum narodenia pacienta a do Poznámky uveďte meno pacienta  a oddelenie

O možnostiach príjmu v tejto uvoľnenejšej situácii volajte na tel. čísla primárov(ky) oddelení, alebo spojovateľku, ktorá vás prepojí na konkrétny primariát. Tieto čísla nájdete v sekcii KONTAKTY.

V prípade respiračného ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavičnosť, slabosť, únava) Vás žiadame, aby ste nechodili do Psychiatrickej nemocnice ale telefonicky kontaktujte svojho lekára a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre – 0948 495 915.

BIELA KNIHA PSYCHIATRICKEJ NEMOCNICE VEĽKÉ ZÁLUŽIE

Čo sa v našej nemocnici zmenilo…

Nová služba eRecept od VšZP

Elektronický recept je dostupný pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS) a prináša im reálny benefit elektronizácie zdravotníctva.
V rámci eRecept-u získa PZS informáciu, či je pacient poistený vo VšZP, a či má nárok na odkladnú zdravotnú starostlivosť. Služby, ktoré eRecept prináša, umožnia VšZP aktívne zapojiť pacienta do procesu liečby a kontroly používania liekov.
Čítaj viac.

60. výročie založenia nemocnice

„PSYCHIATRIA  VČERA  A DNES“   slávnostná vedecko-pracovná konferencia

Všeobecné informácie
Vedecký a organizačný výbor
Program konferencie
Registrácia

Návštevné hodiny

Pondelok – Piatok:
15,00 – 17,00
Sobota – Nedeľa:
9,00 – 17,00

Pinelové hry

19.9.2018 Psychiatrická nemocnica VeI’ké Zálužie

Program podujatia
Konečné umiestnenie Pinelove hry 2018

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA
VEĽKÉ ZÁLUŽIE

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Kontakt na spojovateľku: 037/6548 111

PONUKA VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST

VEDÚCA SESTRA
LEKÁR SO ŠPECIALIZÁCIOU PSYCHIATRA
PRAKTICKÁ SESTRA

Viac informácií

ŠTRUKTÚRA NEMOCNICE

.