Slide

Povolenie návštev!

Vedenie nemocnice oznamuje, že návštevy pacientov sú opäť povolené.

 Návštevné hodiny:
– utorok:          15.00 h – 17.00 h
– streda:           15.00 h – 17.00 h
– štvrtok:         15.00 h – 17.00 h
– sobota:          14.00 h – 17.00 h
– nedeľa:         14.00 h – 17.00 h
Podľa vyhlášky ÚVZ SR zo dňa 20. 4. 2022 je každý návštevník zdravotníckeho zariadenia povinný mať v celom areáli počas kontaktu s pacientami a personálom prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.
Ruší sa možnosť odovzdania akýchkoľvek predmetov, oblečenia, peňazí, stravy či hygienických potrieb na vstupnej bráne do areálu nemocnice .

PROSÍME o rešpektovanie vydaných epidemiologických  opatrení  zverejnených pri vstupe do areálu nemocnice a o dodržanie času vyhradených pre návštevy. Inak môže byť návšteva vykázaná z areálu nemocnice.

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA
VEĽKÉ ZÁLUŽIE

BIELA KNIHA PSYCHIATRICKEJ NEMOCNICE VEĽKÉ ZÁLUŽIE

Čo sa v našej nemocnici zmenilo…

Nová služba eRecept od VšZP

Elektronický recept je dostupný pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS) a prináša im reálny benefit elektronizácie zdravotníctva.
V rámci eRecept-u získa PZS informáciu, či je pacient poistený vo VšZP, a či má nárok na odkladnú zdravotnú starostlivosť. Služby, ktoré eRecept prináša, umožnia VšZP aktívne zapojiť pacienta do procesu liečby a kontroly používania liekov.
Čítaj viac.

60. výročie založenia nemocnice

„PSYCHIATRIA  VČERA  A DNES“   slávnostná vedecko-pracovná konferencia

Všeobecné informácie
Vedecký a organizačný výbor
Program konferencie
Registrácia

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

KONTAKT NA SPOJOVATEĽKU: 037/6548 111

 

Kontakt

PONUKA VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST

VEDÚCA SESTRA
LEKÁR SO ŠPECIALIZÁCIOU PSYCHIATRA
PRAKTICKÁ SESTRA

Viac informácií

ŠTRUKTÚRA NEMOCNICE

.