Slide Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Aktuálna informácia !

Doliečovací klub „Cieľ“ a „Hranice“

Pozývame Vás na stretnutie doliečovacieho klubu pre pacientov odliečených v skupinách „Cieľ“ a „Hranice“
Stretnutie bude prebiehať v priestoroch kultúrnej haly nemocnice a bude sa konať:

Dňa: 21. 9. 2023  so začiatkom od: 14:00 hod.

V prípade potreby Vám vieme potvrdiť priepustku z práce.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Návštevné hodiny:

Streda: 15.00 h – 17.00 h
Sobota: 14.00 h – 17.00 h
Nedeľa: 14.00 h – 17.00 h
Dni  pracovného pokoja a štátne sviatky v SR: 14.00 h – 17.00 h

Na základe usmernenia hlavného hygienika zo dňa 12.5.2023 sa odporúča aby mal  návštevník zdravotníckeho zariadenia počas kontaktu s pacientmi a personálom prekryté horné dýchacie cesty.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA
VEĽKÉ ZÁLUŽIE

BIELA KNIHA PSYCHIATRICKEJ NEMOCNICE VEĽKÉ ZÁLUŽIE

Čo sa v našej nemocnici zmenilo…

Nová služba eRecept od VšZP

Elektronický recept je dostupný pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS) a prináša im reálny benefit elektronizácie zdravotníctva.
V rámci eRecept-u získa PZS informáciu, či je pacient poistený vo VšZP, a či má nárok na odkladnú zdravotnú starostlivosť. Služby, ktoré eRecept prináša, umožnia VšZP aktívne zapojiť pacienta do procesu liečby a kontroly používania liekov.
Čítaj viac.

60. výročie založenia nemocnice

“PSYCHIATRIA  VČERA  A DNES”
slávnostná vedecko-pracovná konferencia

Všeobecné informácie
Vedecký a organizačný výbor
Program konferencie

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

KONTAKT NA SPOJOVATEĽKU: 037/6548 111

 

Kontakt

PONUKA VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST

LEKÁR SO ŠPECIALIZÁCIOU PSYCHIATRA
NÁMESTNÍK PRE OŠETROVATEĽSTVO
REFERENT VŠEOBECNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

Viac informácií

ŠTRUKTÚRA NEMOCNICE

.