Slide

Na základe rozhodnutia RÚVZ je od 14. 9. 2020 v Psychiatrickej nemocnici
Veľké Zálužie až do odvolania:

Zákaz návštev

a zákaz poskytovania priepustiek a vychádzok.

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA
VEĽKÉ ZÁLUŽIE

BIELA KNIHA PSYCHIATRICKEJ NEMOCNICE VEĽKÉ ZÁLUŽIE

Čo sa v našej nemocnici zmenilo…

Nová služba eRecept od VšZP

Elektronický recept je dostupný pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS) a prináša im reálny benefit elektronizácie zdravotníctva.
V rámci eRecept-u získa PZS informáciu, či je pacient poistený vo VšZP, a či má nárok na odkladnú zdravotnú starostlivosť. Služby, ktoré eRecept prináša, umožnia VšZP aktívne zapojiť pacienta do procesu liečby a kontroly používania liekov.
Čítaj viac.

60. výročie založenia nemocnice

“PSYCHIATRIA  VČERA  A DNES”   slávnostná vedecko-pracovná konferencia

Všeobecné informácie
Vedecký a organizačný výbor
Program konferencie
Registrácia

Návštevné hodiny

Pondelok – Piatok:
15,00 – 17,00
Sobota – Nedeľa:
9,00 – 17,00

Pinelové hry

19.9.2018 Psychiatrická nemocnica VeI’ké Zálužie

Program podujatia
Konečné umiestnenie Pinelove hry 2018

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

KONTAKT NA SPOJOVATEĽKU: 037/6548 111

 

Kontakt

PONUKA VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST

VEDÚCA SESTRA
LEKÁR SO ŠPECIALIZÁCIOU PSYCHIATRA
PRAKTICKÁ SESTRA

Viac informácií

ŠTRUKTÚRA NEMOCNICE

.