Slide Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

Povolenie návštev!

Vedenie nemocnice oznamuje, že návštevy pacientov sú od 13. 1. 2024 

povolené na všetkých oddeleniach.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Návštevné hodiny:

Pondelok: 15.00 h – 17.00 h
Streda: 15.00 h – 17.00 h
Piatok: 15.00 h – 17.00 h
Sobota: 14.00 h – 17.00 h
Nedeľa: 14.00 h – 17.00 h
Dni  pracovného pokoja a štátne sviatky v SR: 14.00 h – 17.00 h

Na základe usmernenia hlavného hygienika zo dňa 12.5.2023 sa odporúča aby mal  návštevník zdravotníckeho zariadenia počas kontaktu s pacientmi a personálom prekryté horné dýchacie cesty.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA
VEĽKÉ ZÁLUŽIE

BIELA KNIHA PSYCHIATRICKEJ NEMOCNICE VEĽKÉ ZÁLUŽIE

Čo sa v našej nemocnici zmenilo…

Nová služba eRecept od VšZP

Elektronický recept je dostupný pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS) a prináša im reálny benefit elektronizácie zdravotníctva.
V rámci eRecept-u získa PZS informáciu, či je pacient poistený vo VšZP, a či má nárok na odkladnú zdravotnú starostlivosť. Služby, ktoré eRecept prináša, umožnia VšZP aktívne zapojiť pacienta do procesu liečby a kontroly používania liekov.
Čítaj viac.

60. výročie založenia nemocnice

„PSYCHIATRIA  VČERA  A DNES“
slávnostná vedecko-pracovná konferencia

Všeobecné informácie
Vedecký a organizačný výbor
Program konferencie

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

KONTAKT NA SPOJOVATEĽKU: 037/6548 111

 

Kontakt

PONUKA VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST

LEKÁR SO ŠPECIALIZÁCIOU PSYCHIATRA
SESTRA
SANITÁR

Viac informácií

ŠTRUKTÚRA NEMOCNICE

.