Slide Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

Na základe karanténnych opatrení sú od 6.12.2023 až do odvolania

zakázané návštevy
na II. psychiatrickom oddelení. ( ženy )
a III. psychiatrickom oddelení ( muži )

Z tohto dôvodu sa pre pacientky a pacientov  z uvedených oddelení až do odvolania zavádza možnosť odovzdania akýchkoľvek predmetov, oblečenia, peňazí, stravy či hygienických potrieb  v taškách, alebo osobitne na vstupnej bráne  do areálu nemocnice.  Tieto veci prevezme naša služba na bráne a uloží  do miestnosti na to určenej. Pacientom ich vyzdvihne v určitých intervaloch personál oddelenia. Nie okamžite !

Pre ostatné oddelenia sú návštevy povolené!

Návštevné hodiny:

Pondelok: 15.00 h – 17.00 h
Streda: 15.00 h – 17.00 h
Piatok: 15.00 h – 17.00 h
Sobota: 14.00 h – 17.00 h
Nedeľa: 14.00 h – 17.00 h
Dni  pracovného pokoja a štátne sviatky v SR: 14.00 h – 17.00 h

Na základe usmernenia hlavného hygienika zo dňa 12.5.2023 sa odporúča aby mal  návštevník zdravotníckeho zariadenia počas kontaktu s pacientmi a personálom prekryté horné dýchacie cesty.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aktuálna informácia

Doliečovací klub „Cieľ“ a „Hranice“

Pozývame Vás na stretnutie doliečovacieho klubu pre pacientov odliečených v skupinách „Cieľ“ a „ Hranice “.
Stretnutie bude prebiehať v priestoroch kultúrnej haly nemocnice a bude sa konať:

Dňa: 14.12.2023 so začiatkom od: 14,00 hod.

V prípade potreby Vám vieme potvrdiť priepustku z práce.
Tešíme sa na Vás.

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA
VEĽKÉ ZÁLUŽIE

BIELA KNIHA PSYCHIATRICKEJ NEMOCNICE VEĽKÉ ZÁLUŽIE

Čo sa v našej nemocnici zmenilo…

Nová služba eRecept od VšZP

Elektronický recept je dostupný pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS) a prináša im reálny benefit elektronizácie zdravotníctva.
V rámci eRecept-u získa PZS informáciu, či je pacient poistený vo VšZP, a či má nárok na odkladnú zdravotnú starostlivosť. Služby, ktoré eRecept prináša, umožnia VšZP aktívne zapojiť pacienta do procesu liečby a kontroly používania liekov.
Čítaj viac.

60. výročie založenia nemocnice

„PSYCHIATRIA  VČERA  A DNES“
slávnostná vedecko-pracovná konferencia

Všeobecné informácie
Vedecký a organizačný výbor
Program konferencie

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

KONTAKT NA SPOJOVATEĽKU: 037/6548 111

 

Kontakt

PONUKA VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST

LEKÁR SO ŠPECIALIZÁCIOU PSYCHIATRA
NÁMESTNÍK PRE OŠETROVATEĽSTVO

Viac informácií

ŠTRUKTÚRA NEMOCNICE

.