Slide

Na základe príkazu riaditeľa nemocnice a odporúčaniu RÚVZ V Nitre sú pre zhoršenú
epidemiologickú situáciu v nemocnici od 21.09.2022 až do odvolania

zakázané návštevy

v Psychiatrickej nemocnici Veľké Zálužie.

Z tohto dôvodu sa pre pacientov znovu zavádza možnosť odovzdania akýchkoľvek predmetov, oblečenia, peňazí, stravy či hygienických potrieb  v taškách, alebo osobitne na vstupnej bráne  do areálu nemocnice.  Tieto veci prevezme naša služba na bráne a uloží  do miestnosti na to určenej. Pacientom ich vyzdvihne v určitých intervaloch personál oddelenia. Nie okamžite !
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA
VEĽKÉ ZÁLUŽIE

BIELA KNIHA PSYCHIATRICKEJ NEMOCNICE VEĽKÉ ZÁLUŽIE

Čo sa v našej nemocnici zmenilo…

Nová služba eRecept od VšZP

Elektronický recept je dostupný pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS) a prináša im reálny benefit elektronizácie zdravotníctva.
V rámci eRecept-u získa PZS informáciu, či je pacient poistený vo VšZP, a či má nárok na odkladnú zdravotnú starostlivosť. Služby, ktoré eRecept prináša, umožnia VšZP aktívne zapojiť pacienta do procesu liečby a kontroly používania liekov.
Čítaj viac.

60. výročie založenia nemocnice

„PSYCHIATRIA  VČERA  A DNES“
slávnostná vedecko-pracovná konferencia

Všeobecné informácie
Vedecký a organizačný výbor
Program konferencie

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

KONTAKT NA SPOJOVATEĽKU: 037/6548 111

 

Kontakt

PONUKA VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST

LEKÁR SO ŠPECIALIZÁCIOU PSYCHIATRA
LEKÁR – ANESTEZIOLÓG
SESTRA

Viac informácií

ŠTRUKTÚRA NEMOCNICE

.