Protikorupčné opatrenia

Prešetrovanie podnetov podľa zákona č 54/2019 Z.z.

V zmysle zákona č 307/2014 Z.z. o opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti prijalo vedenie PNVZ opatrenia, ktorým umožňuje podávanie podnetov 24 hodín denne prostredníctvom mailových adries sekretariat@pnvz.sk, korupcia@pnvz.sk, kontrolor@pnvz.sk

Písomné podnety sa môžu podávať na adresu štatutárneho orgánu PNVZ:

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Rínok 334/48
951 35 Veľké Zálužie