Nová služba eRecept od VšZP

Nová služba eRecept od VšZP

Elektronický recept je dostupný pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS) a prináša im reálny benefit elektronizácie zdravotníctva. V rámci eRecept-u získa PZS informáciu, či je pacient poistený vo VšZP, a či má nárok na odkladnú zdravotnú starostlivosť. Služby, ktoré eRecept prináša, umožnia VšZP aktívne zapojiť pacienta do procesu liečby a kontroly používania liekov. Vďaka vzájomnému zdieľaniu informácii medzi lekármi a lekárňou má ošetrujúci lekár lepší prehľad o liekoch, ktoré pacient aktuálne užíva, čo mu umožňuje nastaviť efektívnejšiu a bezpečnejšiu liečbu. Lekár má zároveň možnosť zobrazenia  liekovej histórie poistenca za sledované obdobie. Bezpečnosť liečby je podporená aj aktuálnym zobrazovaním interakcií o lieku, ktorý lekár práve predpisuje, ako aj vzájomne medzi liekmi, ktoré sa nachádzajú v liekovej karte pacienta. Správu prístupov pre eRecept si môže aktivovať každý používateľ ePobočky s aktivovanou Službou PZS Prehľad alebo PZS Komplet. Pokiaľ nemáte vytvorené konto, môžete oň požiadať na adrese www.epobocka.com. Prístupy pre eRecept môže mať aj viac používateľov pre toho istého PZS, t. j. každý lekár či sestra daného PZS. Týka sa to najmä nemocníc, ktorým so zavedením eRecept-u pomôžu vzťahoví manažéri VšZP. 

Dodávatelia informačných systémov pre eRecept: 

– Prosoft, 
– Medicom, 
– Softprogres, 
– CGM Slovensko,
– Vyptech,
– NRSys, 
– P&P Počítače a Programovanie,
– ICZ

S ostatným dodávateľmi naďalej prebiehajú intenzívne rokovania o pripojení.