Zodpovedná osoba

Kontakt na zodpovednú osobu:

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
zodpovedná osoba

Rínok 334/48
95135 Veľké Zálužie

zodpovednaosoba@pnvz.sk