Slide Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

OZNAM 

Verejné pripomienkovanie Manažérskych produktov projektu „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti Psychiatrickej nemocnice Veľké Zálužie“
Projekt ,,Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti Psychiatrickej nemocnice Veľké Zálužie”(projekt_2670) je zverejnený na pripomienkovanie v termíne od 10.07.2024 do 24.07.2024 (vrátane). 
Dokumentácia k projektu je zverejnená na nasledovnom linku: https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/d237ee5f-853d-4c5d-b113-a16f1c1ad2e0/cimaster?tab=documentsForm
Prípadné pripomienky vkladajte priamo do formulára xlsx s názvom ,,Pripomienkovy formular verejne pripomienkovanie PNVZ” a následne zašlite na mail: jan.medek@pnvz.sk

Povolenie návštev!

Vedenie nemocnice oznamuje, že návštevy pacientov sú od 13. 1. 2024 povolené.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aktuálna informácia!
Doliečovací klub „Cieľ“ a „Hranice“

Pozývame Vás na stretnutie doliečovacieho klubu pre pacientov
odliečených v skupinách „Cieľ“ a „ Hranice “.
Stretnutie bude prebiehať v priestoroch kultúrnej haly nemocnice
a bude sa konať:
Dňa: 18.7.2024 so začiatkom od: 14,30 hod.
V prípade potreby Vám vieme potvrdiť priepustku z práce.
Tešíme sa na Vás.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Návštevné hodiny:

Pondelok: 15.00 h – 17.00 h
Streda: 15.00 h – 17.00 h
Piatok: 15.00 h – 17.00 h
Sobota: 14.00 h – 17.00 h
Nedeľa: 14.00 h – 17.00 h
Dni  pracovného pokoja a štátne sviatky v SR: 14.00 h – 17.00 h

Na základe usmernenia hlavného hygienika zo dňa 12.5.2023 sa odporúča aby mal  návštevník zdravotníckeho zariadenia počas kontaktu s pacientmi a personálom prekryté horné dýchacie cesty.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA
VEĽKÉ ZÁLUŽIE

BIELA KNIHA PSYCHIATRICKEJ NEMOCNICE VEĽKÉ ZÁLUŽIE

Čo sa v našej nemocnici zmenilo…

Nová služba eRecept od VšZP

Elektronický recept je dostupný pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS) a prináša im reálny benefit elektronizácie zdravotníctva.
V rámci eRecept-u získa PZS informáciu, či je pacient poistený vo VšZP, a či má nárok na odkladnú zdravotnú starostlivosť. Služby, ktoré eRecept prináša, umožnia VšZP aktívne zapojiť pacienta do procesu liečby a kontroly používania liekov.
Čítaj viac.

60. výročie založenia nemocnice

„PSYCHIATRIA  VČERA  A DNES“
slávnostná vedecko-pracovná konferencia

Všeobecné informácie
Vedecký a organizačný výbor
Program konferencie

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

KONTAKT NA SPOJOVATEĽKU: 037/6548 111

 

Kontakt

PONUKA VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST

LEKÁR SO ŠPECIALIZÁCIOU PSYCHIATRA
SESTRA
SANITÁR

Viac informácií

ŠTRUKTÚRA NEMOCNICE

.